Essay Onderwerp Kiezen Familienaam

Gepubliceerd op 22 augustus 2014 door Bas Swaen. Laatste update op: 28 november 2017

Zodra je bezig bent met het gebruik van de APA-stijl zal je al snel merken dat je af en toe er niet helemaal uitkomt met de basisregels voor het verwijzen naar bronnen in de tekst.

Wat doe je bijvoorbeeld wanneer je geen publicatiedatum hebt of wanneer je meerdere publicaties hebt van dezelfde auteur?

Een publicatie met een onbekend publicatiejaar

Als het jaar van de publicatie onbekend is, dan wordt na de auteur de afkorting n.d. (no date) of z.j. (zonder jaar) vermeld.

Voorbeeld: publicatie met een onbekend publicatiejaar

Nederlands: Het meest gebruikte betaalmiddel in Nederland is iDEAL (Swaen, z.j.).

Engels: The most used payment method in the Netherlands is iDEAL (Swaen, n.d.).

Als je meerdere publicaties van dezelfde auteur gebruikt, dan geef je dit normaal gesproken aan met een ‘a’ en ‘b’ achter het publicatiejaar. Als je er geen publicatiejaar bekend is, dan schijf je ‘z.j.-a’ en ‘z.j.-b’. Dit doe je ook in de literatuurlijst, zodat de bron eenvoudig in de lijst is terug te vinden.

Voorbeeld: meerdere publicaties van dezelfde auteur met een onbekend publicatiejaar

Nederlands: De meest gebruikte betaalmiddellen in Nederland zijn iDEAL (Swaen, z.j.-a) en digitale overboeking (Swaen, z.j.-b).

Engels: The most used payment methods in the Netherlands are iDEAL (Swaen, n.d.-a) and wire transfer (Swaen, n.d.-b).

Een website als geheel

Wanneer je verwijst naar een website als geheel vermeld je alleen het URL. De website wordt niet opgenomen in de literatuurlijst.

Voorbeeld: Verwijzing naar website

De Scribbr-website (http://www.scribbr.nl) heeft onlangs een update gehad.

Binnen dezelfde alinea de auteur opnieuw noemen

Wanneer je binnen dezelfde alinea in de lopende tekst opnieuw van dezelfde publicatie gebruikmaakt dan hoef je het jaartal niet opnieuw te vermelden.

Voorbeeld: Auteur opnieuw noemen in alinea

Uit onderzoek van Swaen (2014) blijkt dat er veel behoefte is aan een APA Generator. Swaen merkte ook op dat deze tool wel gratis moest worden aangeboden… De conclusie wordt getrokken om de APA Generator te ontwikkelen (Swaen, 2014).

Meerdere publicaties van verschillende auteurs

Je rangschikt de auteurs op alfabet gescheiden door een puntkomma en een spatie.

Voorbeeld: Meerdere publicaties van verschillende auteurs

Verschillende studies (Driessen & Anterveld, 2002; Swaen, 1997; Van Laak, 2011) tonen aan…

Meerdere publicaties van dezelfde auteur

De oudste publicaties worden als eerste vermeld. Publicaties uit hetzelfde jaar krijgen een achtervoegsel.

Voorbeeld: Meerdere publicaties van dezelfde auteur in de tekst

Verschillende studies (Driessen, 1990, 2002, 2007; Swaen, 2016a, 2016b) tonen aan…

Voorbeeld: Meerdere publicaties van dezelfde auteur in de literatuurlijst

Swaen, B. R. M. (2016a). Voetbal is mijn passie. Zaandam, Nederland: Voetbal International.

Swaen, B. R. M. (2016b). Na voetbal is er een leegte ontstaan. Zaandam, Nederland: Voetbal International.

Voorbeeld: Meerdere publicaties van dezelfde auteur in de literatuurlijst – internetbron

Swaen, B. R. M. (2017a, februari). Waarom Scribbr er voor jou is. Geraadpleegd van https://www.scribbr.nl/nakijken/waarom/

Swaen, B. R. M. (2017b, 1 maart). Scribbr, de oplossing. Geraadpleegd van https://www.scribbr.nl/nakijken/oplossing/

Auteurs met dezelfde achternaam

Als de achternaam van de eerste auteur vaker voorkomt in verschillende bronnen, dan vermeld je ook de voorletters van deze auteurs. Ook als de publicatiedatum verschilt.

Voorbeeld: Auteurs met dezelfde achternaam

K. J. Driessen (2013) beschrijft net als B. Driessen (2007) …

Verschillende studies (B. Driessen, 2007; K. J. Driessen, 2013) tonen aan…

Twee bronnen met drie of meer auteurs die door ‘et al.’ dezelfde vorm krijgen

Als van beide bronnen de eerste auteursnaam en het jaartal hetzelfde is, dan krijg je in de verkorte vorm met ‘et al.’ exact dezelfde schrijfwijze.

Voorbeeld bronnen met dezelfde schrijfwijze door toevoeging et al.

(Swaen, Driessen, Van Laak, & Corrieri, 2014) wordt bij de tweede verwijzing (Swaen et al., 2014)

(Swaen, Driessen, Van Laak, Mertens, & Corrieri, 2014) wordt bij de tweede verwijzing (Swaen et al., 2014)

Dit probleem los je op door de auteurs toe te voegen totdat je het verschil tussen beide bronnen kunt zien. Je voegt aan het eind ‘et al.’ toe voor auteurs die je niet hoeft op te sommen.

Voorbeeld bronnen met toevoegen van auteurs

(Swaen, Driessen, Van Laak & Corrieri, 2014) wordt bij de tweede verwijzing  (Swaen, Driessen, Van Laak, & Corrieri, 2014)

(Swaen, Driessen, Van Laak, Mertens, & Corrieri, 2014) wordt bij de tweede verwijzing (Swaen, Driessen, Van Laak, Mertens et al., 2014)

Auteur waarvan alleen de voornaam bekend is

Soms komt het voor dat je alleen de voornaam van de auteur hebt en niet de achternaam. In dat geval gebruik je de voornaam als achternaam in de verwijzing in de tekst.

Voorbeeld: Auteur met alleen een voornaam

Het is niet vanzelfsprekend dat iedereen hiervan op de hoogte is (Bas, 2013).

In de literatuurlijst geldt hiervoor hetzelfde. De voornaam gebruik je als achternaam in de referentie. Je hebt dan dus niet te maken met voorletters.

Een publicatie met een onbekende of anonieme auteur

Als de auteur onbekend is dan wordt de verkorte titel vermeld. Alle hoofdwoorden krijgen hoofdletters.

  • Titels van artikelen, hoofdstukken uit boeken en webpagina’s krijgen dubbele aanhalingstekens.
  • Titels van tijdschriften, boeken en rapporten worden gecursiveerd.
Voorbeeld: Auteurs met onbekende of anonieme auteur

Internet wordt steeds populairder (“Internet is hot,” 2014).

Volgens het artikel in Plagiaat vaak Onbewust (2010) is plagiaat het gevolg van het gebrek aan kennis over refereren.

Je vermeldt alleen ‘Anonymous’ wanneer er in de bron uitdrukkelijk wordt verwezen naar deze benaming.

Voorbeeld: Verwijzing naar Anonymous

De docent kan er helemaal niks van (Anonymous, 2014).

Meer info over de literatuurlijst

Auteur, jaar en de titel is onbekend

Als dit voorkomt dan schrijf je een korte omschrijving op van het onderwerp tussen vierkante haken.

Voorbeeld: Auteur, jaar en titel onbekend

Heldere en duidelijke uitleg is het allerbelangrijkste ([Visie Scribbr], z.j.).

Meer info over missende gegevens in de literatuurlijst

Een indirecte verwijzing (bron gevonden in andere bron)

Het komt soms voor dat je in een bron een interessante verwijzing vindt naar een andere bron. Wanneer je deze andere bron niet kunt vinden, dan mag je in dat geval indirect verwijzen. In de literatuurlijst zet je alleen de bron die je geraadpleegd hebt. In dit geval is dat Swaen.

Voorbeeld: Indirecte verwijzing bij citeren

Nederlands in de lopende tekst: Driessen (geciteerd in Swaen, 2014) beschrijft drie mogelijke oorzaken.

Nederlands op het eind van de tekst: Drie mogelijke oorzaken worden beschreven (Driessen, geciteerd in Swaen, 2014).

Engels in de lopende tekst: Driessen (as cited in Swaen, 2014) describes three possible causes.

Engels op het eind van de tekst: Three possible causes are described (Driessen, as cited in Swaen, 2014).

Meer over een bron in een bron

Persoonlijke communicatie

Als je gebruikmaakt van persoonlijke communicatie dan vermeld je deze bronnen niet in de literatuurlijst. Ze zijn immers niet toegankelijk voor derden. Te denken valt aan e-mail, privébrieven en telefoongesprekken.

In de tekst moet je hier wel naar verwijzen door ‘persoonlijke communicatie’ te vermelden. In het Engels schrijf je ‘personal communication’. Schrijf altijd de initialen van de voornaam van de auteur op en voeg een zo exact mogelijke datum toe.

Voorbeelden: Persoonlijke communicatie

Volgens B. Swaen (persoonlijke communicatie, 24 december 2012) zijn de resultaten snel beschikbaar.

Er is aangegeven dat de resultaten snel beschikbaar (B. Swaen, persoonlijke communicatie, 24 december 2012).

Meer over persoonlijke communicatie

Bron van het intranet

Een bron die je van het intranet hebt gehaald is vaak niet publiekelijk toegankelijk. Bekijk het volgende artikel met uitleg over het gebruik van intranetbronnen:  Intranetbronnen volgens de APA-stijl.

Klassieke werken

Bij klassieke werken is de datum van publicatie vaak niet te achterhalen.  In plaats daarvan gebruik je het jaar van de vertaling of van de versie die je gebruikt.

Voor vertaling gebruik je de afkorting ‘vert.’ (trans.) en dan het jaartal. Voor de versie schrijf je eerst het jaartal op en dan ‘versie’ (version).

Let op! Belangrijke oude klassieke werken zoals de Bijbel en de Koran vermeld je niet in de literatuurlijst maar je vermeldt ze wel als bron in de tekst. Wanneer je citeert uit een klassiek werk vermeld je niet het paginanummer maar bijvoorbeeld het hoofdstuk of versnummer.

Voorbeeld: Klassieke werken als verwijzing in de tekst, vertaling en versie

De eerste eigenschap van stijl is helderheid (Aristoteles, vert. 1970).

Beter helder zijn dan hard praten (Aristotles, 3de versie).

Voorbeeld: Citeren naar belangrijke klassieke werken

(John 3:16 Nieuwe internationale versie)In Psalm 35:1 (Nieuwe Bijbel)

Citaat vertalen

Soms wil je een citaat overnemen van een anderstalige bron. Een citaat in het Engels kun je vaak zonder problemen overnemen in je Nederlandse scriptie. Maar voor andere talen wordt dit wat lastiger. Er is namelijk een grote kans dat de lezer van je scriptie deze taal niet beheerst. Je kunt dan ervoor kiezen om het citaat te vertalen.

De APA-stijl geeft aan dat je bij een vertaling niet langer meer van een citaat spreekt maar van een parafrase. Je behandelt de bron als een normale parafrase en plaatst dus geen aanhalingstekens.

In de literatuurlijst schrijf je eerst de originele titel op en hierna plaats je tussen blokhaken ‘[]’ de vertaalde titel.

Voorbeeld: Vertaling van citaat

In de tekst: Dit is nog nooit gebeurd. Markus Kuhn heeft als eerste Duitser een touchdown geschoord in de NFL (Springer, 2014).

Literatuurlijst: Springer, A. (2014, 8 december). Kuhn schafft als erster Deutscher einen Touchdown [Kuhn scoort als eerste Duitser een touchdown]. Geraadpleegd van http://www.welt.de/sport/article135129811/Kuhn-schafft-als-erster-Deutscher-einen-Touchdown.html

Gepubliceerd op 16 september 2014 door Bas Swaen. Laatste update op: 19 februari 2018

De titelpagina is het voorblad van je scriptie en je vermeldt hierop de titel, je naam en de namen van je begeleiders. Voor het titelblad kun je een illustratie gebruiken, want het oog wil natuurlijk ook wat.

Titelpagina maken in Word

Het is heel eenvoudig om in Word een titelpagina te maken. Je kunt dit doen op basis van een aantal voorbeelden die Word al voor je heeft gemaakt. Dit is handig, omdat je geen tijd kwijt bent met de opmaak van het titelblad. Je kunt een titelblad invoegen door naar het tabblad invoegen te gaan en op titelblad te klikken.

Titelblad templates in Word

Voorbeeld titelblad 1

Voorbeeld titelblad 2

Illustratie of foto op de titelpagina

Een goede illustratie fleurt je scriptie enorm op. Je kunt hiervoor stockfoto’s gebruiken. Dit zijn foto’s met een hoge resolutie die er erg professioneel uitzien. Op de volgende sites kun je gratis goede stockfoto’s downloaden:

Bij abstracte onderwerpen is het vaak moeilijk om een passende afbeelding te vinden voor je omslag. Dan zou je bijvoorbeeld een tag cloud op je titelblad kunnen zetten. Dit kun je (gratis) laten doen door Tagxedo of Woordwolk.

Informatiepagina

Naast een titelpagina kun je er voor kiezen om ook een informatiepagina toe te voegen, zodat je meer informatie kunt geven. Sommige opleidingen stellen het maken van een informatiepagina verplicht.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *